sdílím své zkušenosti, znalosti a nápady - především s nevládkami

O mně


 

Vystudoval jsem sociologii a politologii na Fakultě sociálních studií MU v Brně, kde v současné době učím kurzy Fundraising a projektový management, Dotační politiku EU a Občanské advokační kampaně. V neziskovém sektoru jsem aktivní od roku 2000. Působil jsem mj. jako ředitel Hnutí DUHA a ředitel občanského sdružení Ratolest Brno. Spoluzaložil jsem a vedl koalici Za snadné dárcovství, která se zaměřuje na odstraňování bariér v oblasti individuálního fundraisingu. Od března 2013 působím na „volné noze“ jako facilitátor, konzultant a lektor pro české i zahraniční nevládní organizace. Soustředím se na témata spojená s fundraisingem, PR a médii, plánováním a vedením občanských kampaní nebo organizačním rozvojem.  Dále pak připravuji a facilituji strategická a fundraisingová plánování i jiné procesy.

V současné době se nejvíce věnuji spolupráci s Nadací OSF, kde se podílím na práci Advokačního fóra. Zde podporujeme větší i menší občanské advokační kampaně zaměřující se na systémové změny v nějrůznějších oblastech, od klimatu až po vzdělávání.

Působím ve správních radách několika českých nevládek a předsedal jsem  Etické komisi asociace ekologických organizací Zelený kruh.

Čtvrté volební období působím jako zastupitel za Zelené v Brně-Žabovřeskách a v druhém po sobě vykonávám funkci místostarosty.

Ve „volném čase“ jezdím do vybraných zemí jako pozorovatel voleb a  měl jsem tak  možnost vidět více či méně zfalšované volby například v Bělorusku, Ázerbájdžánu nebo Gruzii.

Dále spolupracuji s řadou českých organizací, například

V minulosti jsem připravoval a facilitoval nebo aktuálně připravuji strategická nebo fundraisingová plánování například pro Lékaře bez hranicGreenpeace, Českou filharmoniiPacientskou radu ministerstva zdravotnictvíINEXFSC ČR, Siriri, Zelený kruh, Fórum 50 %, obecně prospěšnou organizaci BONAPro bono alianci, Hnutí Brontosaurus, Sportovní klub vozíčkářů Praha, Českou gymnastickou federaci, Rubikon centrum, Brno kulturní, CRM pro neziskovky, Aperio, Diakonii Betlém, Světlo pro svět, Klub nemocných cystickou fibrózou, Attavena a mnohé další.

Petr MachálekE-mail: petr.machalek@gmail.com
Telefon: 777 308 113
Skype: petr.machalek

Publikace zdarma

Zadejte svůj e-mail a přijde vám odkaz na bezplatné stažení publikace Základy fundraisingu a projektového managementu, kterou jsem sepsal společně s kolegyní Jitkou Nesrstovou pro Masarykovu univerzitu.