sdílím své zkušenosti, znalosti a nápady - především s nevládkami

O mně


Vystudoval jsem sociologii a politologii na Fakultě sociálních studií MU v Brně, kde v současné době učím kurzy Fundraising a projektový management, Dotační politiku EU a Občanské advokační kampaně. V neziskovém sektoru jsem aktivní od roku 2000. Působil jsem mj. jako ředitel Hnutí DUHA a ředitel občanského sdružení Ratolest Brno. Spoluzaložil jsem a vedl koalici Za snadné dárcovství, která se zaměřuje na odstraňování bariér v oblasti individuálního fundraisingu. Od března 2013 působím na „volné noze“ jako facilitátor, konzultant a lektor pro české i zahraniční nevládní organizace. Soustředím se na témata spojená s fundraisingem, PR a médii, plánováním a vedením občanských advokačních kampaní nebo organizačním rozvojem.  Dále pak připravuji a facilituji strategická a fundraisingová plánování i jiné rozvojové procesy, poskytuji konzultace a mentoring.

V současné době se nejvíce věnuji spolupráci s Nadací OSF, kde se podílím na práci Advokačního fóra. Zde podporujeme větší i menší občanské advokační kampaně zaměřující se na systémové změny v nejrůznějších oblastech, od klimatu až po vzdělávání.

Působím ve správních radách několika českých nevládek a předsedal jsem  Etické komisi asociace ekologických organizací Zelený kruh.

Již více než deset let se zapojuji do projektů demokratické transformace a podpory občanské společnosti v zemích bývalého Sovětského svazu, především v oblastech jižního Kavkazu (Gruzie, Abcházie), v Bělorusku a Moldavsku (včetně Podněstří) a nejvíce (nejen) pracovního času jsem věnoval Ukrajině. Na těchto aktivitách jsem úzce spolupracovat s organizacemi NESEHNUTÍČlověk v tísni.

V letech 2006-2022 jsem za Zelené působil jako zastupitel v Brně-Žabovřeskách, kde jsem k tomu mezi roky 2014-2022 vykonával funkci neuvolněného místostarosty.

Dále spolupracuji s řadou českých organizací, mimo jiné

  • Nadací VIA, kde působím jako konzultant pro lokální iniciativy v rámci programů Rychlé granty a Rychlá rota,
  • Světem neziskovek, kde lektoruji vzdělávací semináře a působím jako konzultant,
  • Nadací České spořitelny, pro kterou čas od času vytvářím organizační assessmenty jí podporovaných organizací,
  • Nadací RSJ, kde působím jako konzultant.

V minulosti jsem připravoval a facilitoval nebo aktuálně připravuji strategická nebo fundraisingová plánování například pro Nadaci rodiny Vlčkových, Nadaci RSJ, PKF — Prague Philharmonia, Lékaře bez hranic, Greenpeace, Českou filharmonii, Pacientskou radu ministerstva zdravotnictví, Hnutí Brontosaurus, Učitelskou platformu, Péči bez překážek, Zlatou rybku, INEX, Charitu ČR, Centrum pro dopravu a energetiku, Pěšky městem, FSC ČR, Siriri, Zelený kruh, Fórum 50 %, obecně prospěšnou organizaci BONA, Pro bono alianci, Sportovní klub vozíčkářů Praha, Českou gymnastickou federaci, Rubikon centrum, Brno kulturní, CRM pro neziskovky, Aperio, Diakonii Betlém, Diakonii Západ, Světlo pro svět, Klub nemocných cystickou fibrózou, Charitu Vyškov,  Attavena a mnohé další.

Ve „volném čase“ jezdím do vybraných zemí jako pozorovatel voleb a  měl jsem tak  možnost vidět více či méně zfalšované volby například v Bělorusku, Ázerbájdžánu nebo Gruzii. A ve skutečně volném čase se s dětmi potuluji v lesích či po horách, jsem vášnivým návštěvníkem sauny a hlavu si rád čistím běháním.

Petr MachálekE-mail: petr.machalek@gmail.com
Telefon: 777 308 113
Skype: petr.machalek

Publikace zdarma

Zadejte svůj e-mail a přijde vám odkaz na bezplatné stažení publikace Základy fundraisingu a projektového managementu, kterou jsem sepsal společně s kolegyní Jitkou Nesrstovou pro Masarykovu univerzitu.