„Kdo o nic nežádá, nic nedostane“

Fundraising


Co nabízím

  • psaní projektových žádostí (grantů),
  • přípravu a vedení (facilitaci) fundraisingových plánování, vytváření fundraisingových strategií a plánování negrantových fundrasingových kampaní,
  • pomoc s rozjezdem a zlepšováním individuálního i firemního fundraisingu, on-line fundraisingu, přípravou a realizací crowdfundingových kampaní,
  • školení a semináře – obecné i ušité na míru.

Jak to funguje a co to stojí

  • Přípravu a vedení (facilitaci) fundraisingových plánování, vytváření fundraisingových strategií a plánování fundraisingových kampaní – na základě domluvy a analýzy vašich potřeb navrhnu proces a vedu (facilituji) jeho průběh; vás to celé povětšinou stojí 40-50 tisíc (včetně přípravných schůzek, sestavení programu a zpracování výstupů). Cena je včetně veškeré přípravy, přípravných schůzek a zpracování výstupů.
  • Psaní projektových (grantových) žádostí – na základě domluvy sepíšu (nebo se podílím) na sestavení grantových žádostí; vás to povětšinou stojí 15-20 tisíc za sepsání (podle složitosti) a 2,5-5 % z přidělené částky (dle celkové výše přidělené částky).
  • Zpětnou vazbu k vámi připravovaným grantovým žádostem („hodnocení projektu nanečisto“), nejčastěji formou psaných připomínek a nápadů ke zlepšení a následné on-line konzultace, vyjde to podle složitosti žádostí na 4 až 6 tisíc.
  • Individuální konzultace a pomoc s rozjezdem a zlepšováním fundraisingu  – na základě domluvy a analýzy vašich potřeb probíhá krátkodobá či střednědobá spolupráce.Vás to stojí 2200,- (za první 1-2 hodiny) a dále pak po 1.450,- za každou další hodinu mé práce a veškerých zkušeností, které jsem připraven vám předat. Uvedené ceny se týkají konzultací on-line a jiné „distanční“ práce. V případě, že preferujete prezenční off-line formu, stojí první schůzka (bez ohledu na délku, maximálně však 2 hodiny) 3500,- a dále 1850,- za hodinu mé práce. K tomu je potřeba připočítat cestovní náhrady (čas na cestě + samotné cestovné), které je v případě práce mimo Brno do vzdálenosti 200 Km 2500,- (tam i zpět) a nad tuto vzdálenost 3500,- (tam i zpět). V případě dlouhodobější spolupráce je možné se domluvit individuálně.
  • Školení a semináře – na základě domluvy a analýzy vašich potřeb uspořádáme školení nebo workshop; vás to povětšinou stojí 17.500,- za jeden celý školící den (plus cestovné a ubytování), vždy ale záleží na domluvě a náročnosti přípravy. Cena je včetně veškeré přípravy, která zabere nemálo času, jestli mají být školení nebo workshopy skutečně přínosné.

Co se cen týče, a zdají se vám moc nebo málo, mrkněte prosím na můj blog.

Ceny i tematické oblasti jsou orientační a vždy záleží na konkrétní situaci a vašich potřebách a možnostech.

A protože nejsem Brouk Pytlík, tak vás v případě specifických potřeb ochotně propojím s dalšími experty.

Petr MachálekE-mail: petr.machalek@gmail.com
Telefon: 777 308 113

Publikace zdarma

Zadejte svůj e-mail a přijde vám odkaz na bezplatné stažení publikace Základy fundraisingu a projektového managementu, kterou jsem sepsal společně s kolegyní Jitkou Nesrstovou pro Masarykovu univerzitu.