sdílím své zkušenosti, znalosti a nápady - především s nevládkami

O mně


Vystudoval jsem sociologii a politologii na Fakultě sociálních studií MU v Brně, kde v současné době učím kurzy Fundraising a projektový management, Dotační politiku EU a Občanské advokační kampaně.

V neziskovém sektoru jsem aktivní od roku 2000. Působil jsem mj. jako ředitel Hnutí DUHA a ředitel občanského sdružení Ratolest Brno. Spoluzaložil jsem a vedl koalici Za snadné dárcovství, která se zaměřuje na odstraňování bariér v oblasti individuálního fundraisingu. Od března 2013 působím na „volné noze“ jako facilitátor, mentor, konzultant a lektor pro české i zahraniční nevládní organizace. Soustředím se na témata spojená s fundraisingem, PR a médii, plánováním a vedením občanských advokačních kampaní nebo organizačním rozvojem. Dále pak připravuji a facilituji strategická a fundraisingová plánování i jiné rozvojové procesy, poskytuji konzultace a mentoring pro ředitele a ředitelky a další vedoucí pracovníky.

V současné době se nejvíce věnuji spolupráci s Nadací OSF, kde se podílím na práci Advokačního fóra. V Advokačním fóru podporujeme v České republice i na Slovensku větší i menší organizace, které pomocí občanských advokační kampaní cílí na systémové změny v nejrůznějších oblastech, od ochrany klimatu, přes dostupnost sociálních služeb až po vzdělávání, dále pořádáme workshopy, vydáváme publikace apod.

Působil ve správních radách několika českých nevládek a předsedal jsem Etické komisi asociace ekologických organizací Zelený kruh.

Již více než patnáct let se zapojuji do projektů demokratické transformace a podpory občanské společnosti v zemích bývalého Sovětského svazu, především v oblastech jižního Kavkazu (Gruzie, Abcházie), v Bělorusku a Moldavsku (včetně Podněstří) a nejvíce (nejen) pracovního času jsem věnoval Ukrajině. Na těchto aktivitách jsem úzce spolupracovat s organizacemi NESEHNUTÍ a Člověk v tísni.

V letech 2006-2022 jsem za Zelené působil jako zastupitel v Brně-Žabovřeskách, kde jsem navíc mezi roky 2014-2022 vykonával funkci neuvolněného místostarosty.

Dále spolupracuji s řadou českých organizací, mimo jiné

  • Nadací VIA, kde působím jako konzultant pro lokální iniciativy v rámci programů Rychlé granty a Rychlá rota,
  • Světem neziskovek, kde lektoruji vzdělávací semináře a působím jako konzultant a facilitátor mastermindové skupiny pro ředitele a ředitelky NNO
  • Nadací České spořitelny, pro kterou čas od času provádím organizační assessmenty jí podporovaných organizací,
  • Nadací RSJ, kde pomáhám s jejím strategickým rozvojem.

V minulosti jsem připravoval a facilitoval nebo aktuálně připravuji strategická nebo fundraisingová plánování například pro Nadaci rodiny Vlčkových, Českou filharmonii, Transparency International Slovensko, Nadaci RSJ, PKF — Prague Philharmonia, Lékaře bez hranic, Greenpeace, Charitu Vyškov, Salesiány Teplice, Oddělení podpory práv pacientů Ministerstva zdravotnictví ČR, Nadaci Krása pomoci, Asociaci Dítě a rodina, Pacientskou radu ministerstva zdravotnictví, Hnutí Brontosaurus, Učitelskou platformu, Národní asociaci pacientských organizací, Péči bez překážek, Zlatou rybku, INEX,  Centrum pro dopravu a energetiku, Pěšky městem,  Debru, FSC ČR, Siriri, Zelený kruh, Fórum 50 %, obecně prospěšnou organizaci BONA, Pro bono alianci, Sportovní klub vozíčkářů Praha, Českou gymnastickou federaci, Rubikon centrum, Brno kulturní, CRM pro neziskovky, Aperio, Diakonii Betlém, Diakonii Západ, Světlo pro svět, Klub nemocných cystickou fibrózou, Attavenu a mnohé další.

O svém přístupu nejen ke strategickému plánování jsem se rozpovídal v Podcastu pro neziskovky.

Ve „volném čase“ jezdím do vybraných zemí jako pozorovatel voleb a  měl jsem tak  možnost vidět více či méně zfalšované volby například v Bělorusku, Ázerbájdžánu nebo Gruzii. A ve skutečně volném čase se s dětmi potuluji v lesích či po horách, jsem vášnivým návštěvníkem sauny a hlavu si rád čistím plaváním a sledováním kriminálních filmů i seriálů.

Petr MachálekE-mail: petr.machalek@gmail.com
Telefon: 777 308 113

Publikace zdarma

Zadejte svůj e-mail a přijde vám odkaz na bezplatné stažení publikace Základy fundraisingu a projektového managementu, kterou jsem sepsal společně s kolegyní Jitkou Nesrstovou pro Masarykovu univerzitu.