Proč jsem se rozhodl pro „volnou nohu“


15. 3. 2013

Profesionálních konzultantů nebo facilitátorů v českém neziskovém sektoru mnoho není. Zatím. O důvodech nechci spekulovat, ale určitě v tom hraje určitou úlohu fakt, že většina lidí, kteří se do neziskového sektoru vrhli, pracuje pro konkrétní organizace. Zatím. Po určité době (vyčerpaní) nezisk opouštějí a odcházejí se regenerovat do byznysu nebo spáchat sebevraždu do politiky. Já se rozhodl regenerovat jako „volnonohař“, protože jsem v neziskovém prostředí rád, ale ani tu politiku tak úplně nezavrhuji :). Taky jsem hrdým zastupitelem za Stranu zelených v Brně-Žabovřeskách. Zatím. V neposlední řadě bylo pro mé rozhodnutí důležité to, že mám dvě malé děti a chci mít natolik flexibilní pracovní rozvrh, abych jim byl co nejvíce po ruce a viděl, jak rostou a třebas jim v tom byl i oporou.

Měl jsem tu čest být přitom, když Hnutí DUHA procházela (v dobrém smyslu) profesionalizací, podílel jsem na nastavení profi finančního řízení, stejně jako na celkové reorganizaci a nastavení všech vnitřních procesů i působení navenek. Vedl jsem Ratolest Brno, kde se za rok úspěšně podařilo revidovat vnitřní fungování, sestavit strategický i fundraisingový plán, vytvořit PR strategii a mnoho dalšího. Byl jsem několikrát na stážích v zahraničí a měl jsem možnost poznat fungování velikých a dobře šlapajících nevládek. Tak proč tyto zkušenosti nepředat dalším, ať už jako externí učitel prakticky užitných předmětů pro studenty na Fakultě sociálních studií MU, kteří se chtějí v budoucnu profilovat v nevládních organizacích nebo přímou podporou jako konzultant a facilitátor. Zvlášť když mě fakt baví se potkávat se skvělými lidmi z různých organizací. Tuším jak to v českých nevládkách chodí, co je trápí, jaké debaty se tam vedou a co by potřebovaly. Mezi mé principy v přístupu k práci hraje prim fakt, že příliš neuznávám teoretické šablony a poučky, každá organizace je unikátní a je třeba pro ni hledat individuální řešení. Ať se to týká vytčení strategických cílů, nastavení vnitřního fungování nebo získávání finančních i jiných prostředků. Tož se ozvěte, všechno se dá řešit, na všechno se dá najít recept. Kde je vůle, je i cesta :).